Provozujeme záchrannou stanici pro volně žijící poraněné či jinak handicapované živočichy – jde o ochranářskou práci, která ovlivňuje zachování a udržení rozmanitosti druhů v naší přírodě. Mimoto se zabýváme různými záchrannými projekty (orel skalní, sýček obecný, sova pálená…) a ekologickou výchovou a osvětou.

www.csopnj.cz

ZO ČSOP Nový Jičín

DĚKUJEME VÁM

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů