Už od roku 2006 vytváříme prostor pro DOBRO a zvyšujeme povědomí o nezastupitelné roli místních neziskovek v komunitách i  v celé společnosti. V roce 2019 jsme naplnili GONG a  město tyrkysOVA!!!. Svým rozsahem a atmosférou nemá náš  festival DOBROčinnosti a DOBROvolnictví v kraji ani České republice obdoby. Pravidelně se účastní okolo 50  místních neziskovek a 3 tisíc návštěvníků. Projekt  vždy podporoval místní neziskové organizace a jejich klienty, probouzel dárcovství, zapojoval veřejnost i dobrovolníky, kreativce a umělce, známé osobnosti ze společenského života. Hledal rovnováhu a přinášel laskavost a všímavost!

Poslední dva roky jsou jiné… Akce  je stále motivující, inspirující, tvořivou záležitostí a příležitostí ke křídlící spolupráci a vzájemné podpoře novými cestami. Nezanedbatelným přínosem zůstávají  zprostředkované dary a finanční benefity z online dražby a nově zážitkových DOBRO voucherů s celoročním přesahem.

 Důležitou součástí vždy je kulturní a společenský program. Premiérou a novou zkušeností je chystaný  živě streamovaný koncert! Přinese na oslavu Adventu DOBROsrdečnost… Prožitky, které  obohacují  bez rozdílů nás všechny!

Těšíme  se na atmosféru naživo, kdy se organizace znovu budou moci prezentovat  stánky, prodejem výrobků a občerstvení, vystoupením členů a klientů, dražbou předmětů a vlastními projekty v kreativní zóně.  Letos tedy velký návrat - a křídlíme v PLATO BAUHAUS, městské galerii Ostrava. 

Hlavní cíle

  • Zapojujeme během adventního období do spolupráce ve prospěch desítek místních neziskovek dobrovolníky, instituce, školy, úspěšné společensky všímavé organizace, stejně jako jednotlivce a významné osobnosti 
  • Podporujeme KŘÍDLENÍ nadační fond a sdílíme inspirující příběhy celoroční spolupráce s neziskovkami
  • Rozvíjíme tvořivost, hledáme nové cesty fundraisingu a nabízíme prožitkové setkání s místními neziskovkami - DOBROvouchery/DRAŽBA
  • Vytváříme prostor pro tyrkysovou komunikaci, zkušenosti a cílíme na nové, aktivní a tvořivé organizace - TyrkysOVA sbírka a jízdenka 
  • Probouzíme laskavost, sociální všímavost organizací ve městě Ostrava a v Moravskoslezském kraji - DOBRO&TA

DĚKUJEME ZA PODPORU AKCE ZEMĚ PLNÁ KŘÍDLENÍ

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

Akce ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2022 SE KONALA za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů