Už od roku 2006 vytváříme prostor pro DOBRO a zvyšujeme povědomí o nezastupitelné roli místních neziskovek v komunitách i  v celé společnosti. V roce 2019 jsme naplnili GONG a  město tyrkysOVA!!!. Svým rozsahem a atmosférou nemá náš  festival DOBROčinnosti a DOBROvolnictví v kraji ani České republice obdoby. Pravidelně se účastní okolo 50  místních neziskovek a 3 tisíc návštěvníků. Projekt  vždy podporoval místní neziskové organizace a jejich klienty, probouzel dárcovství, zapojoval veřejnost i dobrovolníky, kreativce a umělce, známé osobnosti ze společenského života. Hledal rovnováhu a přinášel laskavost a všímavost!

Kovidové roky byly dost jiné… a naši akci proměnily do virtuální podoby. Akce  zůstala stále motivující, inspirující, tvořivou záležitostí a příležitostí ke křídlící spolupráci a vzájemné podpoře novými cestami. Nezanedbatelným přínosem byly zprostředkované dary a finanční benefity z online dražby a nově zážitkových DOBRO voucherů s celoročním přesahem.

 Důležitou součástí vždy je kulturní a společenský program. A také zpátky atmosféra naživo, kdy se organizace mohou prezentovat  stánky, prodejem výrobků a občerstvení, vystoupením členů a klientů, dražbou předmětů a vlastními projekty v kreativní zóně.  To se podařilo v roce 2022 v PLATO, městské galerii Ostrava s koncertem KACZI & MENTALLICY a dalších hvězd. V roce 2023 slavíme PLNOLETOST a to si zaslouží univerzitní půdu. Zveme vás proto 30 /11 od 10 do 19 hodin do CITY CAMPUS OSTRAVSKÉ UNIVERZITY.

 

Hlavní cíle

  • Zapojujeme během adventního období do spolupráce ve prospěch desítek místních neziskovek dobrovolníky, instituce, školy, úspěšné společensky všímavé organizace, stejně jako jednotlivce a významné osobnosti 
  • Podporujeme KŘÍDLENÍ nadační fond a sdílíme inspirující příběhy celoroční spolupráce s neziskovkami
  • Rozvíjíme tvořivost, hledáme nové cesty fundraisingu a nabízíme prožitkové setkání s místními neziskovkami - DOBROvouchery/DRAŽBA
  • Vytváříme prostor pro tyrkysovou komunikaci, zkušenosti a cílíme na nové, aktivní a tvořivé organizace - TyrkysOVA sbírka a jízdenka 
  • Probouzíme laskavost, sociální všímavost organizací ve městě Ostrava a v Moravskoslezském kraji - DOBRO&TA

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI