XVI. ročník Advent plný KŘÍDLENÍ 2021 / čtvrtek 25. 11. 2021

  • oslava DOBROčinnosti bude mít podobu koncertu kapely EVAMORE a hostů v sále ČR Ostrava ve čtvrtek 25. 11. 2021 v 18:30 hodin 
  • poté proběhne slavnostní vyhlášení TyrkysOVA!!! sbírka s DPO, Statutárním městem Ostrava a dalšími CSR firmami 
  • sál má omezenou kapacitu a tu využijeme zejména pro pozvání partnerů, kteří naše aktivity po dlouhá léta podporují - koncert však bude živě streamován!
  • na místě se představí 9 křídlících neziskovek

MOŽNOSTI VAŠEHO ZAPOJENÍ 

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

11. 11. - 10. 12. 2021

DOBROVOUCHERY  

Zážitek z nového příběhu!
Vouchery prožitkových dárků s celoročním dobročinným přesahem.

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI