27. ročník festivalu dobročinnosti Advent plný KŘÍDLENÍ proběhl v pátek 27. 11. 2020. Letos poprvé virtuálně a o patro výš… Projekt znovu poukázal na nezastupitelnou roli neziskovek, které v místních komunitách vytvářejí prostor pro druhé a DOBRO.

 

Rok 2020 nám všem přinesl velkou výzvu a zásadně změnil také podobu XV. ročníku největšího dobročinného festivalu ČR. Ocitli jsme na zcela nové komunikační platformě s desítkami přihlášených místních neziskovek, které s projektem již tradičně počítaly a za dané situace podporu – a to nejen finanční – opět uvítaly. A tak jsme neziskovky, partnery i návštěvníky oslovovali prostřednictvím obrazovek a sociálních sítí. V září přišla další nepříznivá zpráva od dlouhodobě významného partnera – Moravskoslezského kraje – neobdrželi jsme individuální grant. I toto je novinka, projekt jsme realizovali poprvé bez jakékoliv grantové podpory.

#nevzdávámesrdcovky

Tento slogan se stal symbolem naší motivace. Abychom se co nejvíce přiblížili jedinečné atmosféře tradičního setkání a projektu Advent plný KŘÍDLENÍ, vytvořili jsme na virtuální webové platformě jeho on-line verzi. Místo prodejních stánků jsme vytvořili spolu s neziskovkami e-shop s nabídkou DOBROvoucherů – poukazy na jedinečné zážitky, vydali katalog s náměty na PF PŘÁNÍ s příběhem, pozvali neziskové organizace a hosty na první virtuální PÓDIUM a jako každý rok uspořádali ELEKTRONICKOU DRAŽBU s těmi nejlepšími výrobky z rukou a dílen místních neziskovek. 

Od září až do listopadu jsme se tak stali křídlícími operátory a ve virtuálních místnostech nebo na telefonu konzultovali s dobrými dušemi uvnitř desítek místních organizací tyto možnosti:

  • MAPA NEZISKOVEK / Rozcestník s informacemi o poslání a službách místních neziskovek

V rámci projektu dlouhodobě prezentujeme na našem webu informace o poslání, službách a kontaktní údaje na místní neziskovky, které vyjádří souhlas se i tímto způsobem společně prezentovat a zapojit. V současné době pro obsáhlejší zpracování oslovujeme a hledáme vhodné partnery.  Přehledný rozcestník s pravidelnou roční aktualizací a údržbou aktuálních informací považujeme za velmi důležitý dílčí úkol a velký přínos naší platformy pro komunitu místních organizací.

  • DRAŽBA / Kreativní díla s DUŠÍ 

Dražba na podporu 25 zapojených místních neziskovek probíhala celý listopad na webu KŘÍDLENÍ. Autorská díla, která vznikla v dílnách, z rukou klientů, spřízněných duší a kreativců organizací, přinesla neziskovkám celkem 88 339 Kč.

  • PŘÁNÍ / Katalog PF přání s příběhem

Vyprávět příběhy o přáních od klientů či je podporujících kreativců z místních neziskovek nabízel také katalog motivů s náměty na PFka. Tuto aktivitu jsme připravovali v partnerské spolupráci s grafickým studiem CMYK, které nabízelo dále zpracovat a realizovat tyto DOBROčinné novoročenky s poselstvím. 

  • DOBROvouchery / Dárky s prožitky pro DOBRO

E-shop s vouchery na zážitky od místních organizací byl nápadem, kterým jsme se snažili nahradit běžné prodejní stánky a výnos z prodeje výrobků v Gongu. Současně při jejich tvorbě docházelo k posunu fundraisingového přístupu uvnitř organizací samotných. Zážitky totiž představují originální esenci toho, co se v organizaci děje jedinečného a čím může zaujmout, oslovit, ale především obohatit okolí (bez ohledu zda se jedná o to klienty, dárce, partnery nebo dobrovolníky). Zakoupením DOBROvoucheru se podpoří nejen konkrétní organizace, ale současně se přispívá na režijní náklady projektu. Tato spolupráce vyžadovala změnu přístupu na všech stranách a je inovátorským počinem našeho projektového týmu. Směřuje k rovnocenným partnerstvím na všech úrovních, které vnímáme a vyjadřujeme slovem i barvou “tyrkysová”… Nakupovat je možné i v roce 2021 v e-shopu DOBRO&TA

  • PODIUM / DOBROvolná vstupenka na srdečná představení

Letos nikoliv v GONGu, ale DOBROsrdečná představení místních neziskovek a hostů bylo možné zhlédnout v pohodlí domova. K předtáčení moderátorských vstupů a návštěvě vzácných hostů jsme v partnerské spolupráci s DPO a.s. využili nový tyrkysový doubledecker. Za volantem  se objevil ten nejlepší možný řidič a také dlouholetý patron projektu – několikanásobný dakarský vítěz Karel Loprais. Jízda plná příběhů neziskovek, jejich příznivců a podporovatelů projektu. Nechybělo poděkování za uplynulých 15 let i symbolické smeknutí klobouku od  zakladatelky KŘÍDLENÍ nadačního fondu a autorky projektu Lucie Houthoofdtové.

  • TyrkysOVA!!! sbírka / Tyrkysovou proti šedi s DPO

Třetí ročník Tyrkysové sbírky i přes náročné podmínky roku 2020 proběhl a dobrovolníci sdružení S.T.O.P. pomohli s kasičkami ve vozech MHD  vybrat 150 000 Kč.

Za organizaci sbírky vděčíme Dopravnímu podniku Ostrava, za podporu děkujeme Statutárnímu městu Ostrava a společnosti Ostravské komunikace, která se na letošním výsledku sbírky výrazně podílela.

DĚKUJEME ZA PODPORU AKCE ZEMĚ PLNÁ KŘÍDLENÍ

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

Akce ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2022 SE KONALA za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů