27. ročník festivalu dobročinnosti Advent plný KŘÍDLENÍ proběhl v pátek 27. 11. 2020. Letos poprvé virtuálně a o patro výš… Projekt znovu poukázal na nezastupitelnou roli neziskovek, které v místních komunitách vytvářejí prostor pro druhé a DOBRO.

 

Rok 2020 nám všem přinesl velkou výzvu a zásadně změnil také podobu XV. ročníku největšího dobročinného festivalu ČR. Ocitli jsme na zcela nové komunikační platformě s desítkami přihlášených místních neziskovek, které s projektem již tradičně počítaly a za dané situace podporu – a to nejen finanční – opět uvítaly. A tak jsme neziskovky, partnery i návštěvníky oslovovali prostřednictvím obrazovek a sociálních sítí. V září přišla další nepříznivá zpráva od dlouhodobě významného partnera – Moravskoslezského kraje – neobdrželi jsme individuální grant. I toto je novinka, projekt jsme realizovali poprvé bez jakékoliv grantové podpory.

#nevzdávámesrdcovky

Tento slogan se stal symbolem naší motivace. Abychom se co nejvíce přiblížili jedinečné atmosféře tradičního setkání a projektu Advent plný KŘÍDLENÍ, vytvořili jsme na virtuální webové platformě jeho on-line verzi. Místo prodejních stánků jsme vytvořili spolu s neziskovkami e-shop s nabídkou DOBROvoucherů – poukazy na jedinečné zážitky, vydali katalog s náměty na PF PŘÁNÍ s příběhem, pozvali neziskové organizace a hosty na první virtuální PÓDIUM a jako každý rok uspořádali ELEKTRONICKOU DRAŽBU s těmi nejlepšími výrobky z rukou a dílen místních neziskovek. 

Od září až do listopadu jsme se tak stali křídlícími operátory a ve virtuálních místnostech nebo na telefonu konzultovali s dobrými dušemi uvnitř desítek místních organizací tyto možnosti:

  • MAPA NEZISKOVEK / Rozcestník s informacemi o poslání a službách místních neziskovek

V rámci projektu dlouhodobě prezentujeme na našem webu informace o poslání, službách a kontaktní údaje na místní neziskovky, které vyjádří souhlas se i tímto způsobem společně prezentovat a zapojit. V současné době pro obsáhlejší zpracování oslovujeme a hledáme vhodné partnery.  Přehledný rozcestník s pravidelnou roční aktualizací a údržbou aktuálních informací považujeme za velmi důležitý dílčí úkol a velký přínos naší platformy pro komunitu místních organizací.

  • DRAŽBA / Kreativní díla s DUŠÍ 

Dražba na podporu 25 zapojených místních neziskovek probíhala celý listopad na webu KŘÍDLENÍ. Autorská díla, která vznikla v dílnách, z rukou klientů, spřízněných duší a kreativců organizací, přinesla neziskovkám celkem 88 339 Kč.

  • PŘÁNÍ / Katalog PF přání s příběhem

Vyprávět příběhy o přáních od klientů či je podporujících kreativců z místních neziskovek nabízel také katalog motivů s náměty na PFka. Tuto aktivitu jsme připravovali v partnerské spolupráci s grafickým studiem CMYK, které nabízelo dále zpracovat a realizovat tyto DOBROčinné novoročenky s poselstvím. 

  • DOBROvouchery / Dárky s prožitky pro DOBRO

E-shop s vouchery na zážitky od místních organizací byl nápadem, kterým jsme se snažili nahradit běžné prodejní stánky a výnos z prodeje výrobků v Gongu. Současně při jejich tvorbě docházelo k posunu fundraisingového přístupu uvnitř organizací samotných. Zážitky totiž představují originální esenci toho, co se v organizaci děje jedinečného a čím může zaujmout, oslovit, ale především obohatit okolí (bez ohledu zda se jedná o to klienty, dárce, partnery nebo dobrovolníky). Zakoupením DOBROvoucheru se podpoří nejen konkrétní organizace, ale současně se přispívá na režijní náklady projektu. Tato spolupráce vyžadovala změnu přístupu na všech stranách a je inovátorským počinem našeho projektového týmu. Směřuje k rovnocenným partnerstvím na všech úrovních, které vnímáme a vyjadřujeme slovem i barvou “tyrkysová”… Nakupovat je možné i v roce 2021 v e-shopu DOBRO&TA

  • PODIUM / DOBROvolná vstupenka na srdečná představení

Letos nikoliv v GONGu, ale DOBROsrdečná představení místních neziskovek a hostů bylo možné zhlédnout v pohodlí domova. K předtáčení moderátorských vstupů a návštěvě vzácných hostů jsme v partnerské spolupráci s DPO a.s. využili nový tyrkysový doubledecker. Za volantem  se objevil ten nejlepší možný řidič a také dlouholetý patron projektu – několikanásobný dakarský vítěz Karel Loprais. Jízda plná příběhů neziskovek, jejich příznivců a podporovatelů projektu. Nechybělo poděkování za uplynulých 15 let i symbolické smeknutí klobouku od  zakladatelky KŘÍDLENÍ nadačního fondu a autorky projektu Lucie Houthoofdtové.

  • TyrkysOVA!!! sbírka / Tyrkysovou proti šedi s DPO

Třetí ročník Tyrkysové sbírky i přes náročné podmínky roku 2020 proběhl a dobrovolníci sdružení S.T.O.P. pomohli s kasičkami ve vozech MHD  vybrat 150 000 Kč.

Za organizaci sbírky vděčíme Dopravnímu podniku Ostrava, za podporu děkujeme Statutárnímu městu Ostrava a společnosti Ostravské komunikace, která se na letošním výsledku sbírky výrazně podílela.

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI