Posláním TyfloCentra je vytvářet a poskytovat služby sociální a technické pomoci nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům i občanům s kombinovaným zdravotním postižením. Provozujeme volnočasové aktivity: kurzy vaření, výtvarného tvoření nebo práce s pc, kluby cizích jazyků, ale také turistický klub, rekondice a výlety.

www.tyflocentrum-ova.cz

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

DĚKUJEME VÁM

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů