Posláním naší organizace je pomáhat rodinám, v nichž má některý ze členů sluchové nebo kombinované postižení. Nabízíme komplex vzájemně navazujících služeb – sociální služby (raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství), informační a vzdělávací služby a kulturně osvětovou činnost. Zaměřujeme se zejména na oblast komunikace a socializace rodin a jejich členů.

www.detskysluch.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

DĚKUJEME VÁM

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů