Spolek ADAM všestranně podporuje komunitu rodin dětí s poruchami autistického spektra. Aktivity spolku napomáhají výměně zkušeností a vzájemnému sdílení rodin, přičemž tato podpora zabraňuje sociální izolaci rodičů dětí s PAS a tvoří podmínky pro lepší zvládání složité životní situace. Pro rodiny s dětmi s autismem organizujeme volnočasové aktivity, tábory, výlety a pobyty s asistencí, pro rodiče podpůrné skupiny a vzdělávací semináře.

www.adam-pas.cz

ADAM – autistické děti a my, z.s.

Hlavní partneři 2019

Partneři 2019

Mediální partneři 2019

Andělská zóna