Spolek přátel Bénin Santé je nezisková organizace, jejímž cílem je poskytnout zdravotní péči lidem v nouzi. Zaměřujeme se především na děti a ženy v západní Africe a zejména v Beninu. Snažíme se podpořit dostupnost lékařské péče a soustředit na boj s infekčními nemocemi typu hepatitida B a C a nepřenosnými civilizačními nemocemi ohrožujícími africkou populaci.

www.beninsante.org

Spolek přátel Benin Santé

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI