Poskytování anonymní psychoterapeutické pomoci po telefonu. Linka je určena všem lidem v tíživé životní situaci, s níž si neumí sami poradit. Většina našich klientů se přesně neorientuje v nejrůznějších nabídkách pomoci, jež jsou mu k dispozici: sociální pracovník, kouč, psycholog, psychiatr, psychoterapeut, a v tom jim můžeme pomoci se zorientovat.

terapeutickalinka.cz

Terapeutická linka Sluchátko, z.ú.

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů