Karvinská Galaxie poskytuje prostřednictvím denního stacionáře sociální službu dospělým lidem se zdravotním postižením. Podporuje uživatele služby v hledání možností, jak se stát v co největší možné míře samostatnými, tak, aby si dokázali poradit v běžných životních situacích a našli si své místo ve společnosti. Umožňuje uživatelům naplňovat přirozenou potřebu být s lidmi a propojuje občany se zdravotním hendikepem s běžnou společností.

galaxie-karvina.cz

GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú.

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI