Karvinská Galaxie poskytuje prostřednictvím denního stacionáře sociální službu dospělým lidem se zdravotním postižením. Podporuje uživatele služby v hledání možností, jak se stát v co největší možné míře samostatnými, tak, aby si dokázali poradit v běžných životních situacích a našli si své místo ve společnosti. Umožňuje uživatelům naplňovat přirozenou potřebu být s lidmi a propojuje občany se zdravotním hendikepem s běžnou společností.

galaxie-karvina.cz

GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú.

DĚKUJEME ZA PODPORU AKCE ZEMĚ PLNÁ KŘÍDLENÍ

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

Akce ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2022 SE KONALA za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů