Spolek je podpůrnou pacientskou organizací pro pacienty s onkologickým onemocněním a jejich rodiny. Zaměřuje se na osvětu v oblasti prevence rakoviny a také podporu a pomoc v průběhu nemoci a její léčby. Centrum nabízí také zájmové aktivity, cvičení a pobyty.

www.ovahelp.cz

OVAHELP – Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s.

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI