Posláním organizace Spirála Ostrava je zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění. Poskytujeme sociální služby a nabízíme jim pracovní uplatnění v chráněných podmínkách v oblastech cateringu, údržby zeleně, šicí dílny, kavárny a úklidu.

www.spirala-ops.cz

Spirála o.p.s.

DĚKUJEME VÁM

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů