Účelem spolku je poskytovat pomoc dětem, mládeži a dospělým se zdravotním postižením – s mentálním a smyslovým a s poruchou autistického spektra. Taktéž zajistit všestrannou pomoc i jejich pečujícím osobám. Spolek má za cíl vytvářet co nejlepší materiální podmínky pro zkvalitnění péče o tělesný a duševní rozvoj osob se zdravotním postižením, pomoc cílíme v projektech konkrétním osobám a pořádáme rovněž vzdělávací aktivity a přednášky.

www.spolekjonas.cz

Jonášův spolek, z.s.
Tagy:        

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů