EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi se zdravotním postižením v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků, v získávání nebo udržení soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých lidí.

Web

Slezská diakonie – Effatha – Nový Jičín

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři