Pomáháme vrátit se zpět do života lidem se zkušeností s duševním onemocněním a také lidem s traumatickým poškozením mozku (po úrazech hlavy, mozkové mrtvici). V rámci naší nabídky poskytujeme sociální služby, kognitivní a pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, programy na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a programy zaměřené na prevenci a destigmatizaci.

www.menssana.cz

MENS SANA, z.ú.

DĚKUJEME VÁM

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů