Naší vizí je svět, kde každý člověk s autismem, kombinovaným postižením i jeho okolí žije kvalitní, spokojený a běžný život ve společnosti. Osoby s autismem zapojujeme do společnosti, zaměřujeme se na člověka s handicapem, na jeho rodinu i okolí a pracujeme na tom, aby lidé s autismem „nežili v klecích“. Poskytujeme průvodcovství v rodinách, sociální rehabilitaci, vzdělávání a aktivizační programy; provozujeme MIKASA denní stacionář.

www.mikasa-detem.cz

Mikasa z.s.
Tagy:                    

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI