Posláním Sociálně terapeutické dílny Harmonie v Městě Albrechticích je vytvořit dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce, podmínky pro smysluplné trávení volného času v době, kdy jsou jejich vrstevníci v zaměstnání. Při poskytování služby stavíme na schopnostech a individuálních potřebách každého klienta, respektujeme jeho jedinečnost a právo osobní volby.

www.po-harmonie.cz

Harmonie, p. o.

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři