Spolek Kapradí vznikl jako podpora Základní školy Labyrint Lhota. Pro veřejnost spolek pořádá osvětové aktivity se vzdělávacími, enviromentálními nebo aktuálními společenskými tématy. Současným projektem je založení komunitního sadu – vysázení 130 stromů pro krajinu.

www.kapradi.webnode.cz

Kapradí, spolek

hlavní partneři 2018

partneři 2018

Mediální partneři 2018

Andělská zóna