ABC o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Hlavním posláním je sdružovat jednotlivce, rodiny a organizace, které naši činnost vítají a podporují, a nabídnout jim větší informovanost o našich aktivitách. Snažíme se vytvářet podmínky pro lepší zvládání výchovy dítěte s PAS a pro překonávání odloučení od společnosti. Filozofií ABC je, aby rodiny s dětmi s PAS věděly, že mají podporu, mají se kam obrátit pro radu, pro pomoc, nebo jen pro obyčejné přátelské setkání.

 

autistickedite.cz

ABC o.p.s.
Tagy:            

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI