ABC o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Hlavním posláním je sdružovat jednotlivce, rodiny a organizace, které naši činnost vítají a podporují, a nabídnout jim větší informovanost o našich aktivitách. Snažíme se vytvářet podmínky pro lepší zvládání výchovy dítěte s PAS a pro překonávání odloučení od společnosti. Filozofií ABC je, aby rodiny s dětmi s PAS věděly, že mají podporu, mají se kam obrátit pro radu, pro pomoc, nebo jen pro obyčejné přátelské setkání.

 

autistickedite.cz

ABC o.p.s.

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři