Posláním Dobrovolnického centra ADRA Ostrava je šířit myšlenku dobrovolnictví a poskytovat pomoc osobám, které se nacházejí v nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají po psychosociální stránce. Jedná se o děti, seniory, umírající a osoby se zdravotním postižením, kterým zpříjemňují dobrovolníci pobyt v zařízeních poskytujících sociální a zdravotnické služby nebo v jejich domácnostech, a pomáhají překonat osamělost a izolaci od okolního světa.

www.adraostrava.cz

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava
Tagy:        

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů