Naše organizace v rámci sociálních služeb podporuje zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností, mimo to provozuje chráněné bydlení a chráněné dílny.

www.charita-sv-alexandra.cz

Charita sv. Alexandra

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři