Poskytuje sociální služby lidem ve věku od sedmi let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, vycházející z jejich individuálních potřeb, a to jak ve formě pobytové, tak ambulantní nebo terénní služby. Jedná se zejména o podporu chráněného bydlení a poskytování domova lidem s postižením, sociálně-terapeutické dílny nebo třeba i hudební seskupení klientů centra s názvem Rytmy a každoroční hudební projekt Všechny barvy duhy.

www.ctyrlistekostrava.cz

Čtyřlístek Ostrava, p. o.

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI