Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot.

www.ostrava.charita.cz

Charita Ostrava

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři