Podporujeme rodiny, manželství, mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Středisko RODINA pomáhá lidem zlepšovat jejich vztahy skrze přípravu na manželství, programy, vzdělávání, pomoc v obtížných situacích. Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny.

www.prorodiny.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

hlavní partneři 2018

partneři 2018

Mediální partneři 2018

Andělská zóna