Podporujeme rodiny, manželství, mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Středisko RODINA pomáhá lidem zlepšovat jejich vztahy skrze přípravu na manželství, programy, vzdělávání, pomoc v obtížných situacích. Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny.

www.prorodiny.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři