Spolek vznikl jako podpora činnosti školy, která pracuje s dětmi se SVP. Nabízíme volnočasové aktivity, podporujeme sportovní a rekreační aktivity dětí, kroužky, rehabilitační pobyty a příměstské tábory. Rovněž podporujeme další vzdělávání pracovníků školy. 

www.specialniskola.cz

Sdružení – BES, z.s.

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů