Hlavní činností spolku Kapradí je materiální, finanční, organizační a personální podpora vzniku a provozu Základní školy Labyrint Lhota s.r.o. Spolek dále zajišťuje materiály a pomůcky potřebné pro výuku a další činnosti související s programem ZŠ Labyrint Lhota s.r.o.

Spolek Kapradí