ABC o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující služby pro děti s poruchou autistického spektra. Od svého založení se organizace snaží sdružovat rodiny, které mají děti s poruchou autistického spektra. Hlavním posláním je sdružovat všechny jednotlivce a organizace, kteří naši činnost vítají a podporují, a nabídnout jim větší informovanost o našich aktivitách.

Naše cíle:

  • Poskytování služeb pro děti s PAS.
  • Vytvoření platformy pro společná setkávání ideově spřízněných osob.
  • Rozšíření povědomí o filozofii, poslání a činnosti obecně prospěšné společnosti ABC.
  • Zajištění pravidelných příjmů, jež pomohou udržet stabilitu programů a služeb.
  • Přiblížení organizace a jejích klientů veřejnosti.

 

Web: autistickedite.cz

Autismus bez cenzury