Spolek Alma Mater spolupracuje s Českým národním registrem dárců kostní dřeně (ČNRDD), aktivně vyhledává a registruje nové potenciální dárce kostní dřeně. Kromě tohoto projektu s názvem Šance pro život spolek provozuje solnou jeskyni a sdružuje a podporuje ženy v různých životních situacích.

almamater.cz

 

ALMA MATER, z. s.

Hlavní partneři 2019

Partneři 2019

Mediální partneři 2019

Andělská zóna