Škola s regionální působností poskytuje vzdělání a plnění základní školní docházky u žáků s kombinovaným handicapem či autismem. Kromě individuálního vzdělávání je dětem poskytována i komplexní rehabilitační péče, mají širokou nabídku kroužků a také ozdravných pobytů. Snahou je jejich maximální zapojení do běžného života.

http://www.skoly.unas.cz/

 

SZŠ speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o.

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů