Spolek má za cíl podporovat handicapované lidi, napomáhat jim v začlenění do běžného společenského života a sblížit jejich životní osudy s osudy ostatních občanů, a to i prostřednictvím pořádání společenských, vzdělávacích, osvětových, kulturních akcí a seminářů z oblasti rehabilitace, zdravotnictví a sociální politiky.

https://www.handyclub.cz

Handy Club Ostrava, zapsaný spolek

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři