Spolek Mamiko sdružuje a podporuje rodiny nedonošených dětí. Naše činnost má za cíl šířit povědomí o nedonošených dětech a v neposlední řadě slouží jako materiální a finanční pomoc neonatologickému oddělení FNO.

www.mamiko.cz

Mamiko, z.s.

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři