Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér. Zajišťujeme bezplatné tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením a pomáháme zpřístupňovat vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro občany se sluchovým postižením.

www.csnn.cz 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři