Osvětová činnost a pomoc při uspokojování potřeb občanů postižených hendikepem duševního onemocnění, nápomoc těmto lidem při znovuzískání dovedností vést smysluplný a aktivní život v jejich přirozeném prostředí a využívání přirozených vztahových sítí ve svém okolí.

www.klubmlynek.cz

Svépomocná společnost Mlýnek, z.s.