Pomáhat dětem, mladým lidem a dospělým se sluchovým postižením a jejich rodinám řešit nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do většinové slyšící společnosti. Naším cílem je: Obhajovat a prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů. Přispívat k rozvoji péče o děti se sluchovým postižením. Pomáhat dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení. Usilovat o integraci sluchově postižených do společnosti. Zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení.

www.detskysluch.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.