Cílem je zlepšit podmínky života občanů s mentálním postižením žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízení. Poskytujeme sociální služby, podporujeme osvětu a celoživotní vzdělávání lidí s postižením, profesionály i veřejnosti. Organizujeme kroužky, výlety, poradenství.

www.spmpostrava.cz

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z.s.

DĚKUJEME VÁM

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů