CITY CAMPUS OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

10 – 19 h     DOBROČINNÝ PRODEJNÍ JARMARK, KREATIVNÍ WORKSHOPY a GASTROZÓNA

10 – 13 h BESEDY

17 – 19 h VYSTOUPENÍ

18 h VYHLÁŠENÍ 6. ROČNÍKU TYRKYSOVA!!! SBÍRKA

19 h UKONČENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI