Posláním služby je podpora osob s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, kteří žijí v rodinném prostředí. Naše služby vedou k rozvoji či zachování soběstačnosti, schopností a dovedností uživatelů, nácviku praktických činností, aktivizačních činnosti. Nabízíme zájmové aktivity a podporujeme uživatele k samostatnému a zodpovědnému rozhodování o způsobu života.

www.prapos.cz

Prapos, z.s.

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři