Rodinný spolek z Hlučínska se svou činností snaží udržovat a rozvíjet tradice ručních řemesel u zdravotně znevýhodněných osob a dětí.

www.prajzulka.cz

Prajzulka z.s.

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů