Spolek Podané ruce zajišťuje služby canisterapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Naše organizace v rámci své činnosti také školí a vychovává canisterapeutické týmy (CTT). Dále provozuje službu osobní asistence, která je poskytována především v domácnostech klientů, a týká se osob se zdravotním, mentálním, sluchovým nebo zrakovým postižením, duševním onemocněním, se sníženou soběstačností z důvodu věku.

www.podaneruce.eu

Podané ruce, z. s.

DĚKUJEME VÁM

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

Akce se koná za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů