Posláním spolku je zlepšovat kvalitu života onkologických pacientek. Podáváme pomocnou ruku při překonávání osamělosti, pomáháme zbavit se strachu  z budoucnosti, dodáváme víru do života a chuť k uzdravení. Snažíme se zlepšit informovanost veřejnosti o možnostech prevence, jsme připraveni poradit pacientům s jakýmkoliv druhem nádorového onemocnění. Pořádáme edukační besedy, ale i společenská setkání, rehabilitační cvičení, výlety a rekondiční pobyty.

www.onko-amazonky.cz

Onko-Amazonky, spolek

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři