Téměř 50 let poskytují zdravotnickou a humanitární pomoc těm nejzranitelnějším: lidem zasaženým válkou, přírodními katastrofami nebo epidemiemi. Každoročně léčí, očkují či operují miliony lidí po celém světě. Zároveň přináší jejich životní příběhy a upozorňují na krize, jejichž důsledky zmírňují. Působí ve více než 70 zemích světa.  

Páteří naší organizace jsou místní lidé, kteří tvoří zhruba 90 % našich spolupracovníků na misi. Díky nim je pomoc udržitelná i po našem odchodu. Financují nás především soukromí dárci, nikoliv státy a mezinárodní instituce, a to nám umožňuje plnit naše pilíře nezávislosti, nestrannosti a neutrality.  

Lékaři bez hranic

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI