Posláním spolku DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk je poskytování sociálních služeb osobám s kombinovaným postižením, především osobám s poruchami autistického spektra a jejich rodinám, a zajištění nezbytné pomoci a podpory. Prostřednictvím sociální služby zabránit sociálnímu vyloučení osobám s PAS a osobám o ně pečujícím a umožnit jim přístup ke vzdělání, kulturnímu a společenskému životu, k zaměstnání. Nabízíme služby osobní asistence, sociální rehabilitace, odlehčovací služby či screeningové konzultace.

www.detskyklic.cz

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Tagy:                

DĚKUJEME ZA PODPORU AKCE ZEMĚ PLNÁ KŘÍDLENÍ

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

Akce ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2022 SE KONALA za podpory

Hlavních partnerů

A partnerů