V dopoledním bloku od 10 do 13 hodin připravujeme moderovaný cyklus besed. Těšit se můžete na zajímavá témata ze zisku a nezisku, budeme kroužit kolem dobrovolnictví, dobročinnosti, filantropie… ve spojitosti s příběhem různých organizací či osobností ze světa byznysu.

 

RÁMCOVÝ PROGRAM BESED

10.00

MOSTY MEZI NÁMI

Jana Ďásková Neboráková, MOST ProTibet

Ostravská organizace MOST ProTibet poskytuje největší českou pomoc tibetským uprchlíkům a buddhistickým mnichům a mniškám v indickém Himálaji, v ČR organizuje Festival ProTibet. Již 20 let přispívají k  zachování tradiční tibetské kultury a hodnot, podporují vzdělávání, původní způsob života a důstojné stáří. Díky projektu Adopce ProTibet a dalším (např. Koza ProTibet) jsme ovlivnili přes 5 000 lidských osudů a podpořili je částkou téměř 50 milionů korun. Některé z těchto příběhů zazní i na Adventu plném KŘÍDLENÍ.

 

10.15

ŠANCE PRO LIDI I MATERIÁL

Daniela Holušová, Botumy

Sociální podnik BOTUMY v sobě kombinuje prospěšné aktivity: Šancí pro lidi je myšlena možnost pracovat v bezpečném prostředí a rozvíjet své pracovní dovednosti, patřit do nějakého pracovního kolektivu a mít za tu práci mzdu. Šancí pro materiál je to, že neustále hledáme, jak ještě použít, zužitkovat materiál, který už někdo nepotřebuje, ale třeba ho ještě před nedávnem nosil. RECYKLUJEME staré džíny na kapsičky, peněženky apod. a trička na utkání různých výrobků… nejen koberečků. Taky hledáme uplatnění pro materiál, který se již velkým firmám nehodí… Zbytky, které jsou pro jejich výrobu malé, ale pořád jsou využitelné, bez poškození, a mohou z nich být obaly na květináče, různé kapsy, složky, krabičky, dokonce batohy, nebo obaly na cokoliv. To je UPCYKLACE!

Dost často naše výrobky kombinujeme s přírodním materiálem. A květiny, které vypěstujeme na naší zahradě, putují na stolky do prodejní galerie, kavárny RUB. Vše se neustále vyvíjí, propojuje, spojuje, žije. V letošní dražbě najdete také jeden z našich výrobků nebo si podobný můžete nechat u nás vyrobit na míru:-)

 

10.30

DOBROVOLNICTVÍ NA UNIVERZITĚ

Kamila Hýbnerová, Dobrovolnické centrum

Proč je důležité o dobrovolnictví mluvit nejen na vysoké škole? Jak dobrovolničí studenti Ostravské univerzity, co je Dobrovolnické centrum a kde se mohou studenti registrovat, když chtějí pomáhat? Nejen v době pandemie covid-19, nejen při živelné katastrofě nebo válečném konfliktu… V těchto aktivitách je třeba pokračovat systematicky a trvale. Jaké nabízí škola mezinárodní programy? 

 

11.00

TYRKYSOVOU PROTI ŠEDI

Daniel Morys, generální ředitel DPO

Příběh společenské všímavosti a srdečné spolupráce s KŘÍDLENÍ nadačním fondem začal v roce 2018. Za podpory SM Ostrava vedla ke vzniku nového fundraisingového a dárcovského formátu ve prospěch místních neziskovek – DOBROvolné jízdenky přes mobilní aplikaci MojeDPO. Další podporu přináší projekt Hvězdičkuj. Letošní šestý ročník Tyrkysové sbírky bude vůbec první elektronickou sbírku uskutečněnou v terénu. Proč v tom jezdí a lítají?  Proč jsou dobrovolníci z řad studentů důležití? Co křídlení znamená a přináší pro DPO a.s. přijde sdílet jeho generální ředitel.

 

11.15 

SLOVO REKTORA

Petr Kopecký, rektor Ostravské univerzity

Petr Kopecký, akademickým zaměřením anglista a amerikanista, je dlouhodobě veřejně aktivním občanem. Zejména v oblasti životního prostředí působil v dobrovolnické a neziskové komunitě již od poloviny 90. let. Jako začínající akademik strávil díky Fulbrightově stipendiu rok v Kalifornii. Podněty ze zahraničí uplatňuje mimo jiné i ve své roli rektora Ostravské univerzity, do které byl jmenován na začátku letošního roku. Jako bývalý radní města Rožnov pod Radhoštěm má také zkušenosti se spoluprací veřejných institucí a občanskou společností. V dobrovolnické činnosti nejen v univerzitním prostředí spatřuje velký potenciál. Užší propojení univerzit s veřejností a potřebami společnosti přináší nové podněty ve vzdělávání, výzkumu i umělecké činnosti. Pro studentky a studenty pak dobrovolnická praxe může znamenat rozšíření životních obzorů, získání nových dovedností a zkušeností či cenných kontaktů. Pomáhat má prostě smysl.

 

11.30 

SUPERNOVÝ KŘÍDLÍCÍ DOBROVOLNÍK

Oskar Kořistka, SUPERNOVA 

Proč se stal a je dobrovolníkem, ale i partnerem KŘÍDLENÍ? Jako student byl u zrodu KŘÍDLENÍ nadačního fondu, později rozjel s týmem vlastní úspěšný podnikatelský projekt. Je spoluzakladatel a COO společnosti Supernova. Jako první firma z česká se dokázali probojovat do intenzivního tříměsíčního programu prestižního akcelerátoru Y Combinator v Silicon Valley. V něm se jim podařilo získat nejen peníze, ale především cenné zkušenosti a kontakty. Vytvořili unikátní technologii, která umožní jednoduchý převod designu do funkčního kódu, a tu dále vyvíjejí. Dnes budují globálně úspěšnou společnost s podporou významných investorů. Součástí jejich příběhu je dobročinnost.

11.45

PSÍ ČENICH JAKO RADAR NA RAKOVINU

Petra Riedlová a Josef Kaňa, České centrum signálních zvířat

České centrum signálních zvířat je první a jedinou organizací v České republice, která se zabývá výcvikem psů pro časnou detekci nádorových onemocnění. Dobrovolníci z různých koutů republiky, ale hlavně z Moravskoslezského kraje, se již sedmým rokem snaží ve svém volném čase dokázat, že psí čenich je výborným nástrojem také pro diagnostiku rakoviny. Prezentace bude obsahovat zajímavosti, ale také video z tohoto výzkumu.

 

12.00

ŽIVOT S KOŇMI – ŽIVOT V ROVNOVÁZE

Karin Hašová, Terapie s úsměvem

Povídání o životě s koňmi, o hipoterapii, o komunikaci s koňmi, a co všechno se z takové komunikace s koňmi můžeme dozvědět o sobě. Hipoterapii se věnujeme od roku 2000, celkově mě koně provází už 35 let. V současné době žijeme se stádem dokonale sladěných 7 koní v nádherné přírodě Oderských vrchů, kde je to pro všechny divoké tak akorát…

 

12.15

PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT S VĚRNÝM KAMARÁDEM

Ladislav Holba, Charita sv. Alexandra

Také zůstáváte v údivu vždy, když na ulici potkáte vodícího psa se svým hluchoslepým majitelem? Říkáte si: „Jak dlouho asi trvalo takového pejska vycvičit? Co všechno takový pejsek umí? Je zaměstnán tento pán? A co se vlastně stalo, že má páníček handicap?“ Otázek je jistě dost… Faktem je, že i takový člověk může vést plnohodnotný život a že vodící pejsci jsou jedni z nejvychovanějších a nejvěrnějších zvířat. Propojovat svět lidí s handicapem, se světem lidí bez handicapu, je v dnešní době velice zajímavé a zároveň podceňované téma.

 

12.30

CO TEĎ, CO POTOM

Jan Bednařík, Strom života

Až 80 % lidí si přeje zemřít doma. U řady z nich je to možné díky jejich nejbližším a díky zaměstnancům mobilních hospiců, kteří pomáhají lidem umírat v bezpečí domova a citlivě přihlížejí jejich vlastní cestě. Pojďme si říct více. To, že se nebavíme o smrti, neznamená, že téma smrti není v našich životech přítomné.

 

12.45

SMUTEČNÍ OBŘADY JAK JE NEZNÁTE

Martina Vaculíková a Hana Kozubková, Na druhý břeh

V České republice poslední dobou roste počet pohřbů bez obřadu. Zamýšleli jste se někdy proč tomu tak je? Ztrácíme potřebu konat rituály nebo nás k tomu vedou jiné okolnosti? Vyhovuje nám současná podoba pohřbů ve smutečních síních krematorií? Seznámíme vás se skutečnosti, že i poslední rozloučení lze udělat jinak… V přírodě nebo na zahradě zesnulého, tak jak si náš drahý zesnulý přál nebo tak, jak nám, pozůstalým, dávají smysl. Vezměme si zpět svoji sílu, uspořádat poslední rozloučení s našimi milovanými zesnulými sami a neodevzdávat vše do rukou institucím.

 

13.00

LÉČBA VZTAHEM

Barbora Brusová, Rodinné a komunitní centrum Chaloupka

Každé narozené dítě má v mozku program, který mu velí následovat a vytvářet si vztah s  pečujícím dospělým, tím by měl být v nejlepším případě rodič. Rodič, který dokáže citlivě odpovídat na potřeby dítěte a být na světě pro něj. Mezi rodičem a dítětem se tvoří vztah, pouto, které je jedinečné, neopakovatelné a pro další život dítěte nosné. Co se ale děje dítěti, které je o takovýto vztah ochuzeno? Pěstouni jako náhradní rodiče mají mimo jiné za úkol dítě naučit mít a věřit vztahu. Protože dítě zraněné ve vztahu se může uzdravit jejině vztahem.

 

13.15

VAZBY A VZTAHY V KOMUNITĚ

Miroslava Biegunová, For Help Autismus

Mirčin životní příběh – od pořízení koně a prvotnímu strachu z něj, o jeho překonávání… O tom, jak práce s koňmi působí na lidi a je vlastně léčivá. Začala se rodit myšlenka pomáhat dětem skrz koně. Děti s handicepem nebyly vůbec prvtním záměrem, prostě to tak vyplynulo. Založily jsme rodinný podnik For help s.r.o., abychom utáhly náklady na koně a kroužky pro děti. přišli první autistické děti a to spustilo úplnou lavinu. Začala má osobní pouť do neziskového světa, podnikání, fundraising, zaměstnanců, autismu, koní a práce s rodinami s PAS. Rozšířili jsme činnost na psychorelaxační pobytové akce v česku a zahraničí, přednášky a potravinové doplňky. A nyní máme statek, komunitní centrum a po částech jej rekonstruujeme. Rozšířili jsme aktivity pro školy s ekologickou výchovou neboli návratem ke kořenům českého hospodaření. Máme úžasný Farmářský kroužek pro děti s autismem. Mnohokrát za těch deset let jsem klečela na kolenou přemožená tíhou toho všeho, ale vím, že můj život má smysl. Protože když děláme něco, co má smysl, naše životy jsou naplněné, a to je neocenitelné.

 

13.30

Stopa českých dobrovolníků v ochraně přírody a slonů Střední Afriky

Arthur F. Sniegon, SAVE-ELEPHANTS.org

Od roku 2012 působí česká organizace na ochranu přírody převážně v Kongu, Čadu a Kamerunu a podniká akce pro záchranu kriticky ohrožených druhů – nejen slonů, ale též lidoopů, luskounů, hrochů a mnoha dalších. Kromě pronásledování pytláků a zatýkání překupníků se čeští ochránci angažují také v monitoringu divočiny a rozvojových projektech s místními vesničany, kterým pomáhají nalézt harmoničtější soužití s divokými zvířaty. Zakladatel spolku a v Africe dlouhodobě žijící rodák z Třince bude mluvit o minulých a především současných projektech, do kterých se může zapojit i česká veřejnost. 

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI