Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, poskytuje odbornou pomoc a poradenství
rodinám, které pečují o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením nebo s ohroženým
vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat
dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.

Podrobněji:
Služba rané péče, kterou rodinám s dětmi s postižením ve věku od narození do sedmi let
poskytujeme, je bezplatná. Funguje tak, že poradkyně rané péče dojíždějí za rodinami
z celého Moravskoslezského kraje přímo domů a pomáhají rodičům rozvíjet zrakové
dovednosti dítěte, podporovat jeho celkový vývoj, doporučí vhodné metody, jak s dítětem
komunikovat, jak upravit domácí prostředí, jaké hračky a pomůcky používat. Poskytnou
potřebné informace, kontakty, sociální poradenství.

Web: ranapece.cz
Facebook

Společnost pro ranou péči

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI