Cílem je zlepšit podmínky života občanů s mentálním postižením žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízení.

www.spmpostrava.cz

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s.