V současné době máme zaregistrovánu službu osobní asistence. Jde o službu terénní a je poskytována především v domácnostech klientů, ale také tam, kde klient potřebuje (škola, školka, zaměstnání, volnočasové aktivity atd.).
Osobní asistenci poskytujeme dle potřeby až 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Osobní asistenci poskytujeme od jednoho roku věku.

Službu poskytujeme v souladu s registrem poskytovatelů sociálních služeb osobám:

  • se zdravotním postižením
  • s chronickým onemocněním
  • s chronickým duševním onemocněním
  • se sluchovým a zrakovým postižením
  • s tělesným postižením
  • s mentálním postižením
  • s kombinovaným postižením
  • se sníženou soběstačností z důvodu věku
Podané ruce, o.s. – osobní asistence