Slyšíme se? Vidíme se!   

Letos chceme projektem přispět k prolomení komunikačních bariér mezi návštěvníky naší akce, ale i mezi lidmi obecně…

Do organizátorského týmu přizýváme dvě tlumočnice do znakového jazyka a také ve videopozvánce znakovým jazykem poprvé “promlouváme”. Program vystoupení bude od 17:30  tlumočen osobám neslyšícím a nedoslýchavým přímo z pódia a během celé akce pomyslíme na dobré osvětlení prostor pro zlepšení podmínek pro odezírání. Pro všechny také sdílíme Pravidla pro komunikaci s osobami se sluchovým postižením.

Označení “ Medvěd - symbol porozumění”

Zástupci neziskovek, kteří budou mít zájem zlepšit komunikační komfort neslyšícím návštěvníkům, se mohou viditelně označit tyrkysovým medvídkem. Totéž může udělat kdokoliv - slyšící či neslyšící - pokud se chce s námi do vlny lepšího porozumění zapojit. I vy se můžete na naší akci stát přítelem neslyšících. Stačí chtít porozumět, chtít naslouchat, chtít se dorozumět. Prvním krokem  může být navnímat tato pravidla...

Označení budou volně k dispozici u vstupu, na stáncích a u veřejné sbírky KŘÍDLENÍ nadačního fondu. Nápad vznikl v křídlícím kruhu a na podporu společného projektu KOMUNIKACE hrou.

Organizace, které mohou být na místě nápomocny v případě potřeby, jsou:

PŘÍZEMÍ - Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé  

1. PATRO - Centrum pro dětský sluch Tamtam 

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři