Předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním. Cílovou skupinou jsou tedy především osoby se sníženou soběstačností (muže i ženy). Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem, chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny.

www.centrumprzno.cz

Náš svět, p. o.

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři