Čtvrtek 28.11.2019 / Gong DOV Ostrava

CO JE POTŘEBA

Propagace Vaší organizace ve stánku

   • nachystat si vhodné propagační materiály, pomůcky, interaktivní činnosti a bannery informující o činnosti organizace
   • označit stánek viditelně názvem organizace
   • zajistit osoby do stánku v době: závoz od 13 h, otevřeno od 15 do 21 h v den konání akce

Prodej výrobků ve stánku

   • promyslet si, jaké originální výrobky vašich klientů nabídnete k prodeji
   • předvánoční a andělská tématika není podmínkou, naopak originalita a pestrost je vítaná
   • zajistit osoby na přímý prodej v době od 13 do 21 h v den konání akce

Prodej občerstvení

   • promyslet si, co byste chtěli a mohli za občerstvení prodávat (punč, káva, perníčky, slané pečivo, palačinky, gofry atd.) a sdělit nám Vaši nabídku
   • zaslat a poskytnout nejpozději do 26.9. (1. info schůzka) informace o tom, jaké zázemí budete potřebovat (el. přípojku atd.)
   • zajistit osoby na přímý prodej v době od 13 do 21 h v den konání akce
   • odpovědnost za nezávadnost a kvalitu prodávaných potravin je na vás

Odpolední kreativní workshop

   • promyslet tvořivou aktivitu/výrobu/workshop, kterou představíte svou činnost a lze ji nabídnout v rámci doprovodného programu návštěvníkům
   • zajistit dostatečný materiál k tvoření po celou dobu akce
   • zaslat co nejdříve informace o tom, jaké zázemí a prostor budete potřebovat (el. přípojku atd.)
   • zajistit personální zázemí pro workshop v době od 13 do 21 h v den konání akce
   • V rámci účasti ve výše zmíněných aktivitách budeme rádi, když si již předem připravíte návrh počtu stolů a židlí potřebných pro Váš stánek. Na informační schůzce 26.9. 2019 budete znovu osloveni ohledně specifikace Vašich potřeb a bude prostor k posouzení vhodných aktivit spolupráce.

Vlastní vystoupení

   • připravit nebo nabídnout s klienty a spřízněnými umělci hudební, taneční či divadelní vystoupení
   • prezentovat jej na večerním programu APK od 17:30 – rozsah vystoupení doporučeno maximálně 5 min (výjimky posuzujeme s dramaturgem s ohledem na celý program a počet zapojených organizací i hostů)
   • poskytnout nám vyplněný Dotazník s informacemi k  vystoupení (zašleme pouze přihlášeným organizacím)

Dražba

   • vybrat dražební předmět, který má pro Vás výjimečnou hodnotu a reprezentuje vhodně organizaci nebo úsilí klientů
   • předmět může vzniknout ve spolupráci se spřízněnými osobami organizace, designéry a umělci, tak aby vyjadřoval příběh spolupráce i vhodně představoval Vaší organizaci
   • jako přílohu je zapotřebí zaslat stručný motivační příběh předmětu. Měl by co nejstručněji a jasně vystihnout, čím je předmět pro Vaši organizaci důležitý, jak vznikl, v čem je jeho přidaná hodnota v rámci dražby, proč by jej někdo měl získat (max. 5 vět, heslovitě)
   • fotky o příběhu vzniku předmětu umožňují v rámci kampaně komunikaci a video je výhodou zejména pro Vás, rádi budeme sdílet
   • vyplnit tzv. Dražební listinu a dodat v den konání APK současně s předmětem také tři výtisky Darovací smlouvy s podpisem statutárního zástupce, kde se vyplní částka, za kterou byl předmět vydražen (po jednom výtisku dostane dárce, vy a organizátor APK)

Informace o Vaší organizaci na našem webu 

   • na webu adventplnykridleni.cz budou zveřejněny u každé neziskové organizace tyto informace, které nám stačí zaslat formou řádně vyplněné Přihlášky APK 2019:
   • poslání organizace (stručně, v několika větách)
   • cílová skupina, na kterou se organizace zaměřuje
   • funkční odkaz na web organizace
   • logo organizace (prosíme všechny přihlášené o zaslání aktuálního loga nejpozději do 26.9.2019!)

HARMONOGRAM

Ukončení registrace – čtvrtek 12. 9. 2019 12 h
Potvrzení účasti neziskovkám – čtvrtek 19. 9. 2019
informační schůzka a termín přihlášek na APK – středa 25. 9. 2019 ve 13 h v kavárně GONG DOV
informační schůzka a předání tiskovin (plakáty, pozvánky) – čtvrtek 31. 10. 2019 v 15 h v kavárně GONG DOV
Dodání podkladů pro dražbu – čtvrtek 10. 10. 2019
Spuštění dražby – pátek 1. 11. 2019 ve 12 h
KONTAKTY
Lenka Pietraszková
723 391 768
Podpora a komunikace s neziskovkami
lenka@kridleni.cz
Lucie Houthoofdtová
736 614 438
Koordinátorka a autorka projektu
lucie@kridleni.cz
MOŽNOSTI AKTIVIT A HARMONOGRAM / APK 2019

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři