Poskytujeme službu Domova pro seniory a Domova pro osoby se zvláštním režimem (klienti s Alzheimerovou demencí) v Ostravě-Zábřehu. Naše služba je určena seniorům, kteří z důvodu snížené schopnosti zvládat základní životní potřeby nebo zdravotního stavu, který jim už neumožňuje žít v dosavadním prostředí, potřebují podporu nebo pomoc při naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního života. 

www.domovslunicko.cz

Domov Sluníčko

Generální partner

Akce se koná za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Kreativní OZÓna

Mediální partneři